Tko smo?

HERMES je nevladina udruga koju je osnovalo nekoliko idealista koji su godinama radili na razvoju svojih argumentacijskih, retoričkih i komunikacijskih sposobnosti baveći se debatom, radom s mladima i društvenim aktivizmom. No željeli su način da ove stvari objedine i pruže i drugima priliku da na isti način razviju svoje sposobnosti—ne u natjecateljske svrhe ili iz hobija, već kao pokretači pravih društvenih promjena.

Više

Što radimo?

HERMES-ova je misija obrazovanje za demokratsko građanstvo, kroz razvijanje i primjenu inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa u cilju promicanja metoda nenasilne komunikacije poput strukturiranog i kritičkog mišljenja, aktivnog slušanja i radikalne empatije kao sredstava rješavanja odnosno sprečavanja sukoba.

Više

Partneri

HERMES osim vođenja samostalnih projekata i radionica kontinuirano surađuje s nizom drugih organizacija.

Više

Što radimo?

HERMES-ova je misija obrazovanje za demokratsko građanstvo, kroz razvoj i primjenu inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa u cilju promicanja metoda nenasilne komunikacije poput strukturiranog i kritičkog mišljenja, aktivnog slušanja i radikalne empatije kao sredstava rješavanja odnosno sprečavanja sukoba.


PRIMJERI RADIONICA

Retorika diskriminacije

Radionica u kojoj debatni treneri analiziraju primjere iz medija, političkog i svakodnevnog života kako bi razotkrili elemente patologije u komunikaciji. Cilj je kod sudionika potaknuti promjenu načina razmišljanja o okolini i u njoj ukorijenjenim predrasudama, no također i o njihovoj ulozi obrazovnih subjekata, građana i članova zajednice. Kroz grupnu raspravu, sudionici uče kako analizirati, shvaćati, pristupiti i odgovorati na retoriku diskriminacije.

Retorička samoobrana

Što ćete učiniti kad se suočite s diskriminacijom? Kako se sučeliti s izvorom diskriminacije i zauzeti se za sebe? Radionici je cilj osnažiti sudionike kako bi aktivno preuzeli ulogu u diskursu diskriminacije i tako ga promijenili.

Primijenjena debata

Debata je argumentacijska aktivnost i pedagoški alat koji promiče komunikacijske vještine, kritičko razmišljanje, aktivno slušanje, te nalaženje rješenja i načina prevencije sukoba. Debata ima jedinstven potencijal osnaživanja slabijih i marginaliziranih skupina i poticanja njihova punog sudjelovanja u životu zajednice.

PRIMJERI PROJEKATA

Model European Union

Kao simulacija donošenja političkih odluka na europskoj razini, Model European Union (MEU) pruža studentima uvid u način funkcioniranja institucija EU, u strukturu i dinamiku političkog procesa, te puteve usuglašavanja i usvajanja određenih političkih rješenja. Studentima se kroz interaktivni način učenja omogućava razvijanje komunikacijskih i pregovaračkih vještina, unapređenje javnog govorništva i diplomatskog ponašanja.

Model International Criminal Court

MICC bavi se pitanjima ratnih zločina koja su u mnogim zajednicama osjetljiva tema o kojoj se ne raspravlja ni u javnosti ni u školama. Cilj je kroz simulaciju rada suda, te niz radionica i diskusija potaknuti razgovor o bitnim temama poput ljudskih prava, osobne odgovornosti i predrasuda. Ovim se putem potiče rješavanje regionalnih pitanja i daje sudionicima samopouzdanje i znanje da sami stvaraju promjene u svojim zajednicama.

Povijest za svijest

Kao hrvatski partner Kuće Anne Frank iz Amsterdama, po prvi puta u Hrvatsku dovodimo međunarodnu putujuću izložbu o Anni Frank prisutnu u 40 drugih zemalja, “Anne Frank—povijest za sadašnjost” upotpunjenu originalnim hrvatskim panelima koji se bave lokalnim kontekstom tema kojima se izložba bavi. Izložba unutar projekta gostuje u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a učenike kroz izložbu vode za to posebno obučeni učenici-vodiči (peer guides).

Osim izložbe, projekt obuhvaća i program Free2Choose—niz radionica s učenicima iz raznih škola diljem Hrvatske o ljudskim pravima i njihovim sukobima—kao i izradu tri kratka filma o aktualnim slučajevima takvih dilema koje snimaju hrvatski srednjoškolci.

Tko smo?

Partneri